Wekelijkse update

Hallo allemaal,

Wat moet je een hoop weten als manegehouder. Afgelopen dinsdag een bijscholing gehad over paard welzijn. We leven in een veranderde wereld.

Paarden houden op de manier waarmee ik groot geworden ben is niet meer van deze tijd. In mijn jeugd was het heel normaal dat we op zaterdag middag kippen gingen slachten. Staarten wassen van de koeien en de koeien scheren.

De paarden stonden in het begin van de manege op stands, niemand maakte zich daar druk om.

Maar met de opkomst van allerlei actiegroepen gaan dingen veranderen. Of dat nu goed is of niet, laat ik aan u allen over.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de groene buiten boxen worden voorzien van een open deur. Zelf ben ik daar geen voorstander van, maar de consument wil graag de hoofden naar buiten, en de consument beslist.

Vandaag ook gezeten met een dame voor het invullen van de gecombineerde opgave. En nu vraagt u zich af; wat is een gecombineerde opgave.

Als agrariër (en daar vallen wij onder) moet je je percelen in kaart brengen. Dan wordt berekend hoeveel paarden je mag hebben i.v.m. stikstof.

Hoeveel mest je aanbrengt (koeienpoep) en hoeveel mest je afvoert (paardenmest). Dit alles moet in kaart worden gebracht. Het noteren van hoeveel paarden je op je perceel hebt is dus belangrijk. Dit moet in overeenkomst zijn met je Hinderwetvergunning.

Is de vergunning niet in overeenstemming met het aantal paarden, dan heb je als eigenaar een probleem. (Inkrimpen). Vandaar dat wij scherp zijn op het aantal paarden op de manege. Komen er paarden, dan melden wij die aan. Vertrekken er paarden langer dan 30 dagen op de manege dan melden wij die af.

Wij als manege zijn verantwoordelijk voor deze boekhouding. U ziet, als manegehouder moet je een hoop weten en/of regelen.

Aankomende zondag heeft de HCA zijn dressuurwedstrijd. De jeugd carrousel gaat starten in Groenewoude.

Het wordt een gezellige dag en laten we hopen op een goed resultaat. Bij een goed resultaat drinken we een glas wijn.

De voorspellingen zijn goed dus het wordt wit of rosé.

Fijn weekend!

Gr, Ron